is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 95

Gedurende de onderhandelingen, met Engeland, in welke 's Land s Staaten proeven van voorzigtigheid en wijsheid aan den dag leiden, ontving men in de Spaanfche Nederlanden, de opene Brieven van Koning Filips, bij welke hij aan zijne Dochter Izabella Klara Eugenia, de heerfchappij over dezelve , als mede over de Graaffchappen vanBourgondie en Charlois, afïlond, daar bij tevens kennis gevende , van het huwlijk dier Prinfesfe » met Albertus, Aartshertog van Ooftenrijk, die een weinig te vooren , den Kardinaalshoed naar Rome terug gezonden had. Volgens deeze overdragt, „ moeften de „afgeftaane Landen , zo de gehuwden, „Kinderloos kwamen te fterven, weder,, om aan de Kroon vervallen: doch bij „vooroverlijden der Prinfesfe, bleef Al„ bertus de Landvoogdij behouden. Bui^ „ ten bewilliging der Koningen van Span„je, mogten de Nederlanden niet verbeeld, of vervreemd worden. Zo de„ zelve, daarna, aan eene Vrouwelijke Erf„genaame overgingen, zou men haar aan „een'Prins van 't Koningrijk Huis uithuw„ lijken. De handel op de Oost- en West„ indien mogt niet gefchieden , en wan-

„ neer

XXIV. Afdekling.1598.

Opene Brieven des Konings van Spanje > wegens ien af[tand def Nederlanden.

VoorwaardenlerOvef. iragte.