is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 TOONEEL DER STAATS-

XXIV.

Afdee-

tIN(?.

1598.

Huldiging van Albertu:

VIJF-

„ neer tegen deeze punten misdaan werd, „zo verviel hun recht op de Nederlander! „wederom aan Spanje. Dit alles, bene„vens de handhaving van den Roomfcheri „ Godsdienst, moeiten zij , bij de aanvaarding der Regeeringe, plechtig be„ zweeren."

De Afgevaardigden der Staaten zijner verkregen Provinciën , werden hier op, tegen den eerften Augustus, te Brusfel befchreven, en den vijftienden daar aan volgende , gefchiedde , op volmagt der Spaanfche Prinfesfe , de huldiging van Albertus, onder voorwaarden nogthans, 'dat binnen drie maanden, aan de Staatenj blijk van het voltrekken zijns Huwelijks geleverd wier de, en hij zelve, voor 't begin van Mei des aanjlaanden Jaars , in de Neder» landen terug keerde; binnen welken! tijd,geeHe nieuwigheden zouden ondernomen, en het bewind der Regeering in handen van eenen Landvoogd, van zijnen bloede , gefield worden (*)•

(t) De Groot,Nederl. Hifl: VII Boek, bladz. 346. Bor, XXXV Boek, fo. 32 & feqq.