is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i©6 TOONEEL DER STAATS-

xxv.

Afdeeling.

Filips d III voIé hem op zijn

flecht ge drag, b de aan vaarding der Regeering.

houtskool, op den Schoorfleen, in 'e Spaansch, fchreef, welk hier op uitkwam :

Filips is in zijn leven ontuchtig, In zijne mannelijke jaaren wreedt, En in zijnen ouderdom gierig geweest. Wat zalmen van zijne zaligheid geloven (é)f

Ook verfcheenen 'er verfcheiden fpotfchriften, openlijk,tegen hem, en onder deeze een, waarin, met ronde woorden, gezegd werd: dat zo de Koning niet [poedig kwam te fterven, het Rijk dit lot, dra, i ondergaan zou (ƒ). Filips de III, een c Prins van twintig Jaaren, volgde hem in ' de regeering op, doch het bleek ras, dat • dit veranderd beftuur, geene verandering ] in de Spaanfche denkwijze maakte ; integendeel , men fcheen eerder nieuwe wreedheden te willen invoeren, dan de vorigen te verzachten; de oude Raadsheeren zijns Vaders, die door ondervinding

(e) Bloem iïert, Cefchiedtn: II Boek, bladz. 169.

(ƒ) E. van Meteren, XX Boek , fo, 418 yerft.