is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 319

De Hoogleeraar Gomarus overtuigt, dat zijn verder onderwijs te Leiden- aan

ge-

„ ook was voor hetzelve , door de gevaarlijke 5i verfpreiders daar van , eene aanprijzende Voor-

rede geplaatst. De Staaten van Vriesland dit „ Boekje in handen gekregen hebbende, deedeu niet

alleen, de Exemplaren, bij den Drukker, en el„ ders, ophalen en die gerechtlijk verbranden, maar 0, verweezen ook de Oproerigen, van dadelijk, de „ Provincie te ontruimen. Ook kregen zij ver* ti fcheiden brieven deezer zwervende Agenten in ,, hun magt , behelzende voorftellingen, om op de „ bestvoeglijkfle wijze, de Leer vanSocmus in dee-

ze Gewesten, voortteplanten. Hun Edelmooen„ de vonden dit gedrag zo bedenklijk , dat zij aan„ flonds aan de voornaarafte Steden van Holland, „ hier omtrent bericht gaven , en zelfs een hunner „ Leden derwaards zpnden , om ter Staats Verga-

t, de-

Md van Kristus loogchenden. De EbIoniten wier Hoofd zekeren Ebion was, hielden het, in veels ftukken , met de Joden; geloofden aan een Duizend Jtrig Rijk, gedoogden de veel mjverij; fielden de Wet boven het Euangelium; verwierpen de Boeken van het Nieuwe Testament, uitgezonderd 't Eaangetium van Mattheus, wejk zij naar goedvinden vervalscliten. De Joden noemden, daarom, de Èerjie Kristenen, fchimpsgewijze , Ebioniten, 't geen zeggen wil, rampzaligen. De Pbotisiansn, dus genoemt naar eenen Photlno , in de Vierde Eeuw , Bisfchop van Sirmie, leerden, behalven de ontkenning van Kristus Godheid, dat hij eerst Kristus geworden was , na dat de Heilige Geest , inden Jordaan, op hem nederdaalde.

XKt. Afdek-

LINQ.

idi2.