Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 341

de Contra-Remon ftranten te behooren ; daarin middels de Lutherfchen enMennoni ten de vrijheid genoten, hunnen Godsdienst ongeftoort te mogen oeffenen (7).

Te

(7) Onder de daden van geweld en overheer-

fching in die dagen, is vooral uitwekend, het geen dit Jaar te Schoonhoven gebeurde: VVagenaar in zijne Vatktl. Hifloiie echter , meldt 'er niets van; doch Brandt, ( Hifi. der R fortn. II Deel, blaJz. 252") zegt wel , dat 'er toen verfcheilen Bwgers ontpoorterd wierden, maar zwijgt van de wijze op welke dit gefchiedde : daar nu Baudartius ons, hier omtrent,een raauwkeurigerVerhaal geeft oordeel ik mij verplicht , den Leezer de bijzonderheden, die ik daar vinde, hier over te fchnjven:

Na verhaald te hebben, ( VI Boek, bladz. 3 4) de oorzaak waarom eenigen , in het voorgaande Jaar , zig van de overigen der Gemeenten afzonderden en naar Croot /Immers ter Kerke gingen, waar van in den tekst melding gemaakt is , gaat hij, op dit Jaar, over , tot de gevolgen , welken daar,uit ontdaan zijn , als een bewijs van de verbittering der Regeeringe , tegen deeze menfchen. , De Schoolmeelïer , van Lekkerkerk , zegt hij , „ twee liedekens, tegen de Remonllranten , ge„ dicht hebbende , had dezelve , naar de Predika,, rie, te Groot Ammers, in 't bijzijn van den Pre,, dikant en drie Burgers van Schoonhoven , onder Y 3 » wel.

XXX. Afdeeling.1Ö15.

Sluiten