is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxr.

Afdee. ling. 1618.

De Waardgeldersworden aldaar af gedankt.

432 TOONEEL DER STAATS*'

nen; dan het antwoord van allen was aan dat van den Overften Ogle, gelijk (y) , waarom Maurits, dit talmen en mis' leiden moede, met de Gemagtigden, affpraak nam, om de afdanking der Waardgelders door te zetten, en ten dien einde, uit Arnheim en van Vianen, nog eenige vendels ontboden zijnde, volbragt hij,in den vroegen morgen, van den eerften Augustus, den last hem medegegeven i welke met zo veel fpoed en ftihe werd uitgevoerdt, dat 'er niemand in denflaap door geftoord, of eenig bloed vergooten wierd, en de Burgerij, 's morgens ontwakende, den ftaat der zaken geheel veranderd vondt O). De zogenaamde Hollandfche Gemagtigden, benevens de meefte Utrechtfche Staatsieeden voor erger vreezende, met opzicht tot hunne veiligheid, verkoozen fchielijk de Stad te ontruil men (a). De afgedankte Waardgelders werden hunne te goedhebbende Soldijen behoorlijk betaald, zijnde voor een groot

ge:

(jr) Zie hier voeren, bladz- 42?.

(*) Baudartius, X Boek, bladz. 56.

U) Wagenaar , Vaderl. Hifi. X Deel, bladz.

!3I.