is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 TOONEEL DER STAATS-

XXXI.

"Afdek-

ling.

1618.

Zommige Steden ih Holland danken de Waardgeldersaf.

De Staaten Ge-

ri er aal bevélen zulks bi éen Plakaat.

ze,tot het houden van eenNA tionaal Sijnode geftemd Qd~).

De goede voortgang van zaken, in het Sticht, bekommerde niet weinig de Remonilrantsch gezinde Steden, in Holland; zij voorzagen genoeg, derzelver overheeriching niet lang meer te zullen kunnen ftaande houden , waatorn de voorzichtigfte Regenten , om ten minde het kusfen niette verliezen,bij hunne Vroedfchappen aandrongen , van vrijwillig tot het afdanken der Waardgelders te komen ; alvoorens , ' gelijk men wel verwachtte , daar toe genoodfaakt te worden. Haarlem en Rotterdam waren de eerden, die 'er toe overgingen, en Leiden volgde, eerlang, dit voorbeeld (e): dan deeze voorzorgen verhinderden daarom niet, dat de Staaten Generaal, aan hunne zijde, tot de geheels vernietiging van die gevaarlijke Bende befloten. Het Plakaat hier toe die-

nen-

(rf) BaudHrtius , X Boek, bladz. 57. Trïgland, IV Deel, bladz. 1091. Wagenaar, Vaderh Wji. X Deel. bladz. £33.

Baudartius, X Boek, bladz. 59.