Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 503

taamlijk oogmerk, om, aan hun lot onderworpen, de zo menigmaal voorgewende verdraagfaamheid, met daaden, te bewijzen, maar, integendeel, om uit dien hoek, het Vaderland in geftadige onrust te houden, door 't verfpreidên van allerlei oproerige Gefchriften , en heimlijke Zendelingen, in weerwil van alle daar tegen genomen voorzorgen , 't geen dan ook te weeg bragt, dat de Staaten, eerlang , ernitiger en {brenger maatregels in 't werk {lelden , en voornaamlijk, na het aflopen van 't Beftand;waar door dan verfcheiden deezer onrust-predikers in hegtenis genomen wierden (p); tot dat eindelijk, in 't Jaar 1623,de wraakzucht dier Politijke en Kerklijke Fa&ie, zig in alle haare woede deedt kennen, door den moorddadigen aanflag, op het leven van Prins Maurits.

(p) J. van den Sande , VI. Boek, bladz. 85. 86. Wagenaar, Vaderl. Hifi. XDeel, bladz. 411.

EINDE VAN HET DERDE DEEL.

XXXI. Afdeeling.1619.

Hun gedrag aldaar.

1620. i6si.

Sluiten