Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i38 TüONEEL DER STAATS-;

XXXVI. Afdee-

ling. 1629.

Hij vertrekt naar zee, doch fneuveld iu een gevecht.

De benoeming van den verroveraar derSpaanfche Zilver Floot, tot deez' aanzien-, lijken post, gaf een algemeen genoegen, onder 's Lands Ingezetenen , maar bijzonder bij den Koopman, die vertrouwde, dat door hem de belangen van de zeevaart, beter zouden behartigd wor-, den, dan tot hier toe, zo zij dachten , gefchied ware. In 't begin van Junij zeilde hij met zeven fchepen, en een Advijsjagt, uit de Goeree, naar de hoogte van Duinkerken, alwaar hij fpoedig met den Vijand flaags raakte, hem met voordeel bevogt, maar tevens zijn leeven , weinig dagen later , door een kanonkogel eindigde (y ) Zijn dood Ligchaam, werd naar Delft vervccrdt, en aldaar, met ongemeene ftaatüe (z), in het Choor der Nieuwe Kerk begraven, alwaar, zederd4 eet prachtige Graftombe, voor hem , gefticht werd (6).

Dat

(j) J. van pen Sande, XI Boek, bladz. 154.

(jO Ait?ima, II Deel, bladz. 73*-

(ó") Men vindt de afbeelding en befchrijving van «tezelve, in de Stads Htflorie van Delft, bij R. Seitet , 1730, fg. 198 —aeo. Luiicius in zijn

mm

Sluiten