Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN, 215

CO Aitzema, IV Deel, XVIII Boek, bladz, y£

(ƒ>) IV Deel, XVni flkfft, bladz. 76.

(O Wagewaar. , VaderU Hifi. XI £>^?, btada. 277.

IV. Deel; p K£.

flandgrijptnd Verdrag , «w tamp foffflk

De Koningin genoeg onderricht,hcedanig de zaken 'm Frankrijk ftoflden, beiloot,in plaats van derwaards,r\zn Engeland overtefteeken, doch. ook daar ontmoette zij liet onthaal niet, welk zij gehoopt hadde. „ Wat baatte het haar, zegt

„ Aitzema,Moeder te zijn, in Vrank„ rijk , Spanje en Engeland , drie der ,, Groorfte Monarchen op de IVereld, de-

wijl zij van alien gehaat werd (^)?" Zij week dan ten laatfte mar Keulen, alwaar zij, van elk verlaaten , in 't Jaar 1642, in 't Gasthuis, zou overleden zijn (q).

XXXVI& Afdee-

ling. IÖ38.

Begeeft z'l naar Engeland.

HaaY Uitetadé

Sluiten