is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 321

Toen onze Voorvaderen, in de Zestiende Eeuw , de wapens tegen Span je opvatten , bedoelden zij niet, gelijk wij , uit den fehakel der Gefchiedenisfen , hier voorén , in 't breede betoogd vinden, om eene Democratifche- of Volksregeering op te richten, en met afzwering

van alle wettig gezach, eene KegeermgioosMd intevoeren. — Het Volk klaagde over niemand zijner Regenten , dan alleen over Filips den II, en zijnen Spaanfchen Bloedraad, en deeze klagten rusten op geene ijdele voorwendfels, en ver* gezogte bezwaarenmaar op daadzaaken, die het Geweeten , goed- bloed- en heven der Burgeren, in gevaar fielden. — Het was 'er zo verre van af, dat zij eene andere Vrijheid, dan't behoud van deeze dierbaare panden, begeerden , tot welken zij zig, volgens 's Lands -Wetten, bevoegt rekenden, en hun door den Graaf, weleer, bezwooren waren.van die te zullen handhaven, dat de Edelen, in hunne beruchte Confederatie des Jaars 1566 „voor God „ en Menfchen betuigden , niet van mee„ ning te zijn, iets te onderneemen , 't ,, geen zou kunnen ftrekken tegen de eer IV. Deel. X „van

XLI.

AFDF.8L1NG.1643-

Insgelijks vm onze foor vade ren.