is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a5o TKIJSVAARS.

Waer waert gij in dit aklig uur? Wie kende in Nederland uw' luifter?

Wie doofde uw Godgeheiligd vuur? Wie joeg u uit het licht in 't duifter?

Wie brak uw' invloed op den Staet?

Wie gaf voor fier - u rouwgewaed ? Wie deed uw bemelfchoon in damp en rook vervliegen?

Wie bragt de domheid, log van aert,

In uwe plaets, aen onzen haert, En deed haer Leeuwendael door valfchen fchijn bedriegen?

Het zelfde Monfter, dat mijn Zang In al zijn woede poogt te malen,

Beteugelde u, zijn helfche dwang Deed uwen glans ter kimme in dalen —■

Nu won de woefle domheid veld,

Verfchafte voedfel aen 't geweld, Dat uw Beminnaers voor zijn' forfchen blik deed wijken:

Een flaeuwe ftrael, een flikkerlicht

Schootge uit dien nevel in 't gezicht Der Vadren, dat hun hart behoedde voor 't bezwijken.