is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIJSBAARS, 25t

De Redenkunst verwandelde in Een reeks van woordenbeuzelingen,

Die zucht, die reine lettermin, Die 't fchoon der ondermaenfche dingen,

In 't oud en nieuw gefchichtverhael,

Gekleed in zuivre moedertael, Voor 't letterlievend hart eenvoudig moest ontdekken,

Was opgetooid met valsch fieraed,

Vol zotternij en beuzelpraet, Die in 't gezond verftand een' fchrik en afkeer wekken.

En gij, gij die mijn ziel bekoort, Vergode Dichtkunst! puik der Kunften!

Wie had uw' hemeltoon geftoord? Wie roemde op uw verheven gunften?

Een doffe geest van rijmlarij,

Ontbloot van ware Poczij, Peed, door zijn vuil gefnap, uw flatig aenzien kwijnen:

Dit wangedrocht zat op uw' ifoon,

En fchonk der Dichtren lauwerkroon Aen 't fmakeloos gefchreeuw van laffe Referijnen.

Dan,