is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BR.IJSVAARZE N. ai

„ Der volken, die verhard, hun feheemrende oogen fluiten

„ Voor 't lieflijk daglicht van uwe Euiingelieleer. „ Dan zal de Apostelfchaar der volken ziel vrijbuiten.

„ Dan dreunt deze aardbol door het klinken van uwe eer* „ Die fchelle lofgalm fcheurt de ruime hemelboogen,

„ En baant voor u den weg naar 't choor der eeuwigheid^ „ Waar uw verdienden, reeds een wijl vooruit gevloogen f

„ Uw pleit voldingen bij de hoogde Majedeit, „ En plaatfen uwen doel, als Isrels God en Koning,

„ Naast 's Vaders rechtchand en krijstallijneu troon. „ De heerlijkheid van decz' verrukkende vertooning

„ Is fehaduw bij het licht en luider van uw krooiv„ Dit luchtverfchijnfel moet uw' mannenmoed verwekken. • -

5> Dit zweeve u voor het oog in knellende angst en pijn, „ Moet Colgotha eerlang u tot een hel verdrekken,

„ De C lijf berg zal voor u een poort des Hemels zijn. „ Mijn ziel wordt mij ontvoerd, mijn hart brandt van verlangen,,

„ Wij vliegen u voor uit, klapwiekende in uw' lof, „ Om u met open arm en blij gejuich te ontvangen,

„ Wanneerge uwe intreê doet in 't zalig vreugdenhof '\ De groote Heiland, door die mannentaal bewoogen,

Zegt tot de mannen Gods: „ ik zwijg vertrouwend dil. „ Mijn Vader doe met mij, wat goed is in zijne oogen,

„ Ik onderwerp mij aan zijn' liefderijken wil.

99 Hfl