Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN. 19

God is mijn Vader! ja zijn magt,

Die 't groot heelal heeft voordgcbragt Is groot genoeg om mij te dragen:

Die magt, door geene magt beperkt,

Die overal onftoorbaar werkt, Die kan en zal mijn zwakheid fchraagen.

* * * *

God is mijn Vader! Hij is goed:

Hij houdt, verzoend door Jezus bloed,

Mij, naar 't onkreukbaarst regt, onfchuldig. Genaê verhoogt zijn majesteit: Mijn nood wekt zijn barmhartigheid;

Mijn ftruiklen draagt Hij ftaag geduldig.

* * * ♦

God is mijn Vader! nu kan ik,

Bevrijd van zorg en flaaffchen fchrik, Hem al mijn zonden gul belijden:

Zijn woord en eed en zegel is

Mijn waarborg dat Hij mij gewis Van zondenfchuld en fmet zal vrijden.

B 2 God

Sluiten