is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o P R IJ S VA A R Z E N.

Kan u, Kunstkundigen, een ruwe fchets behagen,

Alsze is geteekend door ean vaderlandfche hand, Misfchien ftreelt dan mij de eer uw zangkroon wegtedragen,

Misfchien vind ik dan plaets in 't heilig lauwerland; Maereischtge een meesterftuk van de eer der Dichtrenfcharen,

Die meer dan eens den prijs in Fébus ren perk won, Dan mogt ik vruchtloos op den krans der zege ftaren. Nochtans zag ik haer koel op 's Overwinnaers hairen,

Zoo 'k op de uitmuntendheid mijns Burgers roemen kon.

Wat is grooter, wat is aengenamer dan zijn pligt te doen, vooral als het tegen eigen belangen Jlrijdt ?

B E T M A.

D E