Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 D

Edoch, denzulken raade ik toe te zien, dat zij niet, met eenen Lysias bij Plato, den fchijn voor de Waarheid zelve omhelzen, en bij nadere toetze ftoffe vinden tot twijfeling , of wel deeze onze leeftijd een geflacht hebbe voortgebracht, dat waarlijk zo zeer boven zijne Voorouderen uitmunte.

Verre intusfchen zij het van mij, (en ook dit warè geheel buiten mijne taak) de zeden dezer eeuwe te berispen, of den roem, dien zij zich door verbazende vorderingen in veelerleije zaaken wettiglijk verworven heeft, op eene wangunflige wijze te bezwalken. Dit echter meene ik zonder laster te mogen beweer-en, dat die hogere kunde, tot welke zij zich beroemt gellegen te zijn, der menfchen aart en neigingen niet in zo verre A 5 ver-

Sluiten