is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pa PROEVSN VAN NEDERDUITSCHE

ten hecmel te tillen. Aan hen zeeker wil geen houden zyn, wen ook de Kouning zich zoo zeer daarteeghens Helde, als hy (gelooft het) zich vuurighlyk zal t' uwer handthaaving haaften, ziende 't fpits afgebeeten, en de zaaken bekuipc. Want hiermee zuilen ze (lom ftaan, die nu alleenlyk voorwenden, dat hem ongeraaden is, zonder hoope van baac, zyn geldt te verquisten: gemerkt ghy alsdan zyner ïVlajelteic verzeekren kunt van 't veriïerven der Neederlanden aan de kroon, zoo uw' Hoogheit, zonder wettighe geboorten naa te laaten, aflyytgfe wort. Dan zal uw' achtbaarheit opluyken , en geen Oranje meer in haar licht Haan: dan uw perfoon zelf mondigh zyn. en bevel oover de mombers bruyken. Oft lult u te bidden; dan. zal men 's u dank weeten, als men voelt dat ghy gebieden roooght, en op uw'eyghe krachten lleunt. Maar men fpoeye: geen' lundring lydc- een toeleg, die (ik beken het) niet van allen man kan gepreezen worden, dan als hy volbraght is.

VER-