is toegevoegd aan je favorieten.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ld PROEVEN VAN NEDERDUITSCHE

waar 't ook de ganfche bezetting, te wérk te Hellen. Waaroover Martini, bevroedende dat her, weezen moeft, en zyn fchoorvoeten nier dan re meer bedenkens baarfla kon, van de noodt een' deughd maakte; en zich houdende als der zaakè wel getrooft, verlof van zyn' meefters eischte. .'T welk hem, doch ongeirne genoegh, en onder ronde betuighenis, dat de gerechtigheit tier ftadt geweldt leed, gegheeven werd. Daarop liet hy zich, in zynen tabbart, tuften hclbardicrs en fóldaaten, naa de burgh leiden: gevölghf, mits dè vreemdigheit der handelingen by meenighte van menfehen, tot dat hen de Prevooft vertrekken" deed. Booven gekoomen, werd hy by Camargo) en Veldthooven, beamptfehryver vart halszaaken, teeghens Van de Wiele bevoórhooft. Maar hy, verzeekert zynde door de waarfchuwing van Koppier, dat Michiel zyn eenighe wroegher was; en tydt gehadt hebbende om zich rypelyk óp de punten der aantyghinge te beraaden, loochent!' hem alles in 't aanzight. Niettemin, dewyl de fchippcr by zyn' verklaaring bleef, zoo braght men Martini op een' kaamer der voorpoorte; daar hy Louis del Rio, die een van den Bloedtraadt Was, met twee andre gemaghtighden vergaadért vond. Deeze, neevens Camargo en Veldthooven, gingen hem, met veel tonglchraapens aan. De bezonderfte vraaghftukken waaren, naa 't verftandt, gehouden met Neyen en zyn' metplechtighen;

naa