is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 P.R0EVEN VAN NEDERDUITSCHE

doen waarfchuwen, om geen' wrocghing zyns gemoeds te laaden, met meer den mcnfchen, dan Goode te gehoorzaamen. Hem 't noofleJyk vermoorden der geeftelyke luyden naa te geeven; wie zagh oyt eerloozer onbefchaamtheit? dcvvyl zy genoegh wiften, niet alleen den afkeer zyns aards van zulk een woeden, maar ook hoe hy zommighen daaroover geftrafc had met de doodt; andrcn, van de hpoghften in gezagh, jaa van zeer grooten huyfe, door de voorneemlykftc amptluyden zyns hoofs doen vaft houden, en niet laaten flaaken, dan naa langduurige hechtenis, en ten aanfchouw hunner afkoomft. Dit hield de ban pryslyx in; dat de Koning nooit den Hartooghe van Alva 't opftellen des tienden en twintighften penninx bevoolen had; nocht verftaan zulx deur te laaten dryven teeghens wil en dank der onderzaaten. Maar, zoo Alva, in dus een ftuk, gedeeghen ten bederve en doodt van zoo meenigh duyzendt menfchen, zynen laft oovertrceden had; waar was de verdiende peen? Hy gaf den Koning keur, om een van tween toe te ftaan. Geen' uitvlucht. Gebooden, 't was tieranny: niet gebooden, en ongeftraft gelaaten, al 't zelffte. Men befpotte 't mislukken van zyn' eerfte toght: verwaandelyk. Zulx was den beften Veldcheercn der wcrelt wel gebeurt; aan Philips meenighwerfs: en zyn' weldighe heyrcn, onder den vermaar-