is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELSPREKENDHEID. 43

maarden Hooftman Alva, onder Don Louis naazaac des zclvcn, had een' enkle hand: volx toe Hollandt en Zeelandt uitgeftommelt. Alle fteeden bykans, van dien oordt, waaren (zoo men zich verluyden liet) door de Spaanfche maght, ftormenderhandt, t'onder, oft by verdragh toe buyghzaamheit, gebraght. Braaf geblaazen. Booven twee oft drie fteeden, veroovert in vier jaaren tyds, wift hy Prins niet te bcreekenen: dit jaa ; dat bet dan tfeftighduyzendt mannen, aan *s Koninx kan:, verflaaghen, oft gefmolten waaren, door oft voor vier oft vyfduyzent, die hun teeghenftonden. En terwyl Philips hier te hoetelen lagh, had hem de Turk het Koninkryk Tunis, en de veiling La Goletta ontftreeken, met grooter hoon en fchande, dan oyt eenigh Vorst van vermooghen uit zynen ftaat verdreeven werd. Dat de zelffte nu de fchuldt van 't wyken uit Hollandt en Zeelandt wilde fchuyven op d'onorde, gereezen onder de Spaanfche troepen, naa't dwingen van Sicrixzee; was een' klad in den windt werpen, die z' hem te rug in 't aanfehyn kaatfte. Want, die den foltkat, by meéioopend geluk, dat hem goeds moeds maakt, met zulk een voordeel, en zoo ruym omkoomende middelen, niet beftuuren kon, bewees zich onbequaam en onwaardigh om bevel te voeren. Belangende zyn' tweede toght; die was beftaan, zoo

in