Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 20

genoomen, op eene wyze, die hem hooglyk vereerde.

zoon. Dit waren ontegenzeglyk groote voordeden, die hy den Lande aanbragt.

vader Zo langde Oorlog aan den gang was ; verpligte hy zyn Vaderland in allen opzigten; doch zo dra begondeezen nietten einde te neigen, of het Caracter van Oranje deed zig kennen. Hoe zeer de Vreede noodig en wenschlyk was , met de belangen van Frederik Hendtrik ftrookte dezelve zo weinig , dat hy 'er zig kragtdaadig tegen verzettede.

zoon. En de redenen voor deeze verzetting?

vader. Waren al wederom de vrees voor het verminderen van gezag in vredestyd, en de moeilykheid, om buiten den Oorlog en het vermogen, dat dezelve den Stadhouder verleende , het ontwerp van overheerfching zyn beflag te doen krygen.

*L?, ° N' FledeJik Hendrik fchynt dan ook hier op ernftig bedagt geweest te zyn f

vader. Zeer zeker, myn Zoon' ,

alleen Zy"! Za"ta g^rtheld

alleen was, die hem wederhield , om het kragtiger en geweldiger door te zetten. Zyn gemaatigheid was ook de reden, waarom hy,

tus-

Sluiten