is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oranje-tiranny of De gruwelen gepleegd door en onder de prinsen van Oranje. In zeventien samenspraaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 76 )

laat, dit voorbeeld ftond te volgen, om dat men wel wist, dat 'er altoos eerlyke luiden genoeg te vinden zouden zyn, die, uit zuivere Vaddlandliefde, de fchelmery en het Landverraad zouden tegendruifchen, dit was de zaak niet van de Heerschzugt,— men moest de waarheid den mond fnoeren, en. hiertoe vond men het allergefchikfte middel te wcezen , dat men, door de afgryslykfte moord, aan deeze Gebroeders een Toonbeeld (telde, waar uit elk ^ wien de lust bekroop, om de gruuwelender Heerschzugt te ontdekken en te beteugelen, leeren kon, om te zwygen, of het zelfde doodlyk lot te verwagten.

zoon. Hoe veel omzigtlgheid en voorzorg moet de Boosdoender niet gebruiken , om zig (taande te houden! Ga nu voort.

vader. Joan de TVitt een zyncr Klerken hebbende afgezonden, en een goede wyl te vergeefsch naar denzelven gewagt hebbende , befloot, ten half elf uuren, zonder zyn Broeder, aftegaan ; doch de Burgers beletteden hem zulks- Een onder anderen, van Oj genaamd, beet hem toe; Hier mag niemand uit. Hy vraagde: waarom niet, mannen ? immers weet gy wel wie ik ben? Anderen riepen hierop: wy hebben 'er geen Last toe ? — wat Last, hervroeg de JWitt, moest gy hebben? —— van onzen Officier! was het'antwoord. Hierop ontflond een gefchreeuw van: fchiet! ichiet! Een der Klerken