is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER GODSDIENSTIGE OVERDENKING. 179

nnr her aanéezïcht van den Alömtegenwoordigen.hem zyn ha nu in een' aanbiddenden lof, dan in een' geheelehart, m l eene kinderlyke bede , dan

vrolyken dank, d n weder in * ^ in een zondrouwig fmeeken, aan

iofte, opent, en zich niet flechts wegens God, maar met God-zeiven onderhoud verrichtingen ,W3t T 't SS Wat is 'er grooter dan God, d e dTe afles wat groot en goed, wat befchou£ïïi Menswaardig is, in den liften g££g dan h de Vader aUer —. HPPr Her natuur, de Aimaöuöc, . , , V

" „ to wien, rfl e» iagt ons geluk of onze den» U. 3', II deesen God denken w, w.nnee, ons de waa.e

weegen hoe wonderuaav uy <ji« ^ Ifderykfte Vader onderhoud, hoe reder oogenblik onzcS leevenlzyn gefchenk is, en hoe wy voor ons met zalige

unn' doen dan zyn' wü na te fpooren en den^nj b^Len.dewylzynwilnietsdango^

elenop oeris hoe heilig en rechtvaardig hy is, en hoe on-

tZ en aandoening te bedenken en te oyerweegen kan d He eieenfehap eener eenvouaige ziel zyn? Hy, die net tn n v n den Almagtigen voor gering, om n die kennis te vorderen, voor zwakheid aanziet, is «1 dan een dwaas; hy is het naaft by de beeften. En L drhetvoorfchande houd, van God aftehangen, en aln h m geykende te worden, hoe zal men deezen noeDat wy zonder kennis van God te hebben met edel-