is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 Verhandeling over de wezenlvke

moet flerven, als i„ hettoelaaten dat de dieren altoos te zullen leeven. Hv hPf,hn f VMm daardheid, niet als he einde z n^bT d°°d ™ be' iaatfte tydftip van den eenen 7 ' ^ 'dh het

van den ergflen en dat meT het2elve' en ^

tot een ruimer veid van beftaan den WCS

volmaakter Haat moet baanen Du's ZuZ^T' 1 dat de Hemel zulks goedvind, ten Ive 1' 7 ftaat op aarde te verlaaten ' grave' om deezen rupsop een elendig plek Ton\ 7 b6paa!d tC Z^ ieder ftap, dien by J et' ^ T * ^ • *■« by hem in\e zwelg'e ^ ^ ^ *

fyn, van vreugdegare d mvVear'n 7, "" ^ lucbt te klieven, Jj£^^£«£^ welken hy hier vruchteloos «tncït ÏV bekh°Uwen> en in al zyn majefteit 2 ^ °P te fP00ren;

den, welks afgeTe ene vn /e eVen Wezen te aanbid" koft nefpoo^f^^PP" h* »** danblindeling

«ï fes :re,akirt rrr=s=

ongemakken met gedu! ' t d a™ efl 1" ^ ken gering te fchatten; en bdie' H ? mnmeenig ander denkbeeld ^^^^ST^. een dikke nevel van dwaal;™ ' t ds d°0r

eerfte intrede, indien 'er mJ 7 u ' by zyne worden, grooter dan die va " ene " 1^ ^ ^t leven te ftellen, z0 „ £ ^^2^ °P gen prys op te zetten, en dit uitwerkf , i^Zf^ waandheid is aan Aon . ötoifche ver-

by den waar n wyzedanTt dT ï"

by den anderen. der Wmde onkundigheid

M^^^l^ « -nen noodzaa-

alleen moeft ons zekeWvk J °n26r ™mr > dit

ons zekeriyk onderrechten, dat het verre i,

van