Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agtste VERTOOG. 519

als de myne is, niet boven aan kan staan. Het welk te bewyzen was.

Hoe fraai is het wanneer myn zyne stelling op eene mathematische wyze. dat is,met onwederleglyke redenen ,kan betoogen. Doch hoe kunnen de gedachten van een' mensch zo wonderlyk loopen. Ik had voorgenomen van patiënten te schryven die den luchtpomp van den heer Ventulus noodig hebben, en verval tot dingen die tot de zaak weinig betrekking hebben. Het is ondertusschen geschreven, en myn lezer zal zo goed zyn van het voor eene tusschenrede te houden.

De heer Bekwaam zal het eerst gepompt worden Het is niet langer met hem uit te staan. Van den morgen af tot diep in den nacht maakt hy projecten , van welken niet een eenige is uittevoeren. Men kan geen verstandig woord met hem spreken , want hy heeft altyd nieuwe plans in het hoofd, die hy een ieder met geweld opdringt, en door zyn betoogen daarby zich byna de teering op 't lyf haalt. Geen mensch wil zyne projecten weeten, dewyl 'er niets goeds in is. Het helpt evenwel niet, men moet ze hooren: en wee hem dien hy zyne stellingen bewyst! Hy plaatst zich voor hem; draait hem den eenen knoop na den anderen van den rok, en wierd het hem niet belet, hy zou niet rusten zo lang 'er een aan was. Onlangs heeft hy op een openbaar gezelschap zeker heer zo lang met geweld in een' hoek van 't vertrek gehouden, tot hy hem zyn gantsche project had voorgesteld 't welk toen bestond in een' voorslag om alle huizen die door hoog water nadeel lyden , op eiken paalen van tien voeten hoog te plaatsen, om 't welk uit te voeren hy een werktuig had bedacht , waarmede men de huizen met kelders met al ^naar omhoog doet ryzen, zo dat 'er niets aan behoeft veranderd te worden. Men moet hem pompen, eer hy zyn werktuig tot stand heeft gebragt; dewyl hem anders mogt invallen om in eenen nacht alle de huizen in de hoogte te dryven, zodat de bewooners als in kooijen opgeslo

ten

Sluiten