Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER DER STUKKEN VERVAT in HET twaalfde deel der zesde afdeeling, bestaande dit Mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Lessen van eenen vader voor zynen zoon, die hy naar de Academie zend. Bladz. 1

De uitwerksels der Kruisvaarten op de Zeden, den Koophandel en de Staatkunde van Europa. 22

Omstandig verslag der Mandarins, in China, volgens nieuwe berichten. 30

De zwetsende Haas, een Dichtstukje. 42

De Tempel der Fortuin, een Allegorie. 44

De Onzichtbaare. Derde Vertoog, 5Ö

De ongelukkige Deugd; een zedelyk Vertelsel. 62

De vaderlyke liefde in haar kracht vertoond; een Engelsche geschiedenis. 70

Bericht wegens de laatste uuren van een voortreflyk' man. 89

Vertoog over het beoefenen der Natuur. Uit het Engelsch 102

Gesprek tusschen Christina , Koninginne van Zweden, en den Kanselier van Oxenstiern. 110

Uittreksel uit het Dagverhaal eener Reize rondom de Waereld met het Schip the Endeavour; in de jaaren 1768, 1769, 1770 en 1771 , ondernomen tot navorsching der Natuurlyke Historie, op verzoek van het Koninglyk Genootschap. 114

Fraai verslag wegens de zwarte Slang en de Bulvorsch van Noord-America , getrokken uit de Reize van Professor Kalm , naar Noord-America. 126

De jongste Dag, door den Heer Glynn. _ 135

Proeve eener nieuwe manier om zedekundige onderwerpen te bewyzen en op te helderen. 145

De Onzichtbaare. Vierde Vertoog. Ernstige gedachten. i5r

De Rhee; een fabel. 160

Bedenkingen over Kwakzalvers van allerleie soort. 162

De ondankbaare Zoon ; een zedelyk Vertelsel. 165 * - ' Ver-

Sluiten