Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

son , Lid van het Koninglyk Genootschap te London door Dom Cril m.D. Professor in de Natuurlyke Historie op de Hooge Schoole te

Napels , Bladz. 462

Gesprek tusschen de fransche en Engelsche Dichters, Boileau en Pope. 467

Het karakter van een' waar' Philosooph, en de • groote einden , die hy behoort in 't oog te houden. ° ' 485

Gedachten over de verderflyke gevolgen, spruitende uit de gemaklykheid van Krediet te verwerven. Uit het Engelsch vertaald. 489

Hoop , .de voornaamste troost van het leven. 493

Rampspoedige deugd vind vroeger of laater'belooning. Een zedelyk Vertelsel. 497

De Onzichtbaare. Agtste Vertoog. Verscheiden Lyders zullen door den Luchtpomp geneezen worden 513

Sluiten