Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER

Regeeringsvorm en de Zeden der Turken, door den Heer Porter. Bladz. 457

Gesprek tusschen Lucianus en Rabelais, door

Lord Lyttleton. 473 Gods Almagt; een dichtstuk van den Heer Smart,

dat in Engeland den prys behaalde 1753. 480 Een Brief uit Rome, geschreeven door een Engelsch Reiziger, over eenige merkwaardige schilderyen en beelden. 484 De Zon; een dichtstukje. 490 De waare Rykdom; een dichtstukje. 491 De Winter; een dichtstukje. 492 De Gerechtigheid als de voornaamste band der

menschelyks Maatschappy voorgesteld. 493 De valsche Vriend; een zedeleerend Verhaal. 496 Aanmerkingen over de verschillende gewoonten van vreemde volken, joi Gabrielle. Eene Lotharingsche Geschiedenis. 505 De dwaasheid der klagten over den staat waarin men leeft, aangetoond in een Oostersch verhaal. 511 Gedagten over de natuurlyke wetten , en over de voorregten van een vry volk. 517

Sluiten