is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 HET KARAKTER VAN EEN' LASTERAAR.

(voegt hy 'er by,) „ dat zy , die dien goeden naam „ heimelyk aanranden, het leeven spaaren zouden, in„ dien zy daartegen even geheim en straffeloos kon„ den te werk gaan." Indien dit zo is, behoorden zy, die op laster betrapt zyn, als moordenaars in hun hart aangemerkt te worden, en alle veragting en verfoeijing te ondergaan , welke zulk eene gruwelyke misdaad verwekt en verdient.