Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladwyzer der stukken, in het veertiende deel der zesde afdeeling, bestaande uit mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

De gevoelens der Ouden wegens het bestaat en de eigenschappen van 't Opperwezen. Bladz. 1 Gedachten over het Epikurismus, Epikurismus, zo wel van eenige voorige als van de tegenwoordige eeuwe. . 5

Aanmerkingen over den Godsdienst, Regeeringsvorm en de Zeden der Turken, Turken, door den Heer Porter. 12

Gesprek tusschen Pericles en Cosmo de Medicis, den eersten van dien naam, door Lord Lyttleton. 33

Gelaatenheid; een dichtstukje naar 't Hoogduitsche van Gellert 46

Het echte kenmerk van Grootmoedigheid, door eene oude gebeurtenis opgehelderd. . . 48

De Onzichtbaare. Elfde Vertoog. Vervolg van het tiende 50

Raadgeeving aan jonge Studenten. . . 63 Aanmerking over den opschik der Vrouwen. 71 Historie van den gelukkigen Jacobus Amiot enz. 76 Nieuwe uitvinding, betreffende de Papier-fabriek. 81 De Hooglander. Eene waare gebeurtenis. . 82

Eenige onbekende stukjes 85

Een hooge en middelmaatige leevensstand met elkander vergeleken , ten aanzien van hunne vooren nadeelen. 87

Gedachten over het ondersteunen der behoeftigen. 89 Aanmerkingen over den staat van Boston, Massachuset's baai, en andere Volkplantingen in NoordAmerica, door den eerw. Heer A. Burnaby enz. 95

Gesprek tusschen Locke en Bayle, door Lord Lyttleton 107

Aanmerkingen over den Godsdienst, RegeeringsVI Afd. XIV deel. vorm,

Sluiten