is toegevoegd aan uw favorieten.

Rudimenta, of Gronden der Nederduitsche spraake. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDKS.DUITSCHE SPRAAK!. 85

onderwijs, waarbij liet oordeel bijzonder te pas komt, en het welk volgen moet na den afloop, niet alleen van het geen in dit Leerboekjen vervat is, maar zelfs na of bij een goed grammaticaal onderwijs. Het is echter een onderwijs, het welk met opzicht tot onze Nederduitfche Taal vooral noodzaaklijk is; en hetwelk, offchoon het niet vermaaklijk moge zijn, en dus voor de jeugd, die de gronden der taaie leert, verveelend is, nooit behoort verzuimd te worden, wanneer men deeze taal naar regelen en tot in de mees? te volkomenheid wil onderwijzen.