Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zullen u de heete traanen,

Die gy de Burgren fchryden liet, Een' bitren weg tot wroeging baanen, Terwyl gy,duidlyk in 't verfchiet, Zult zien, met welke fnoode daaden,

Uit trotfche Waan, of zugt tot Goud, Ge u zelve hebt als overlaaden, Toen u 't bewind was aanbetrouwd.

Dan zult gy, hoe u zulks moog fmartS»

Van Yder één een Balling zyn, En vinden, voor uw zwoegend harte, By vriend noch vyand Medicyn. Daar hy, die ïleeds naar pligt en wetten ,

Der Burgren rechten heeft geëerd, Zich zal op eenen troon zien zetten

Schoon hem de Dwingeland heeft geweerd,

B 3

Sluiten