is toegevoegd aan uw favorieten.

Bataviesche liederen voor de vrye Nederlanders, onder de spreuk Uit vryheid en vaderlandsliefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Had yder Hollands Admiraal, Ook op uw fpoor, 6 roem der Braaven!

Met Neêrlands donderend Metaal, In fpyt van Heerschzugts vuige flaaven,

De Roovers van dees kust geweert!

'sLands wettig Recht was meer geëerd.

Dan , och ! die tyden zyn voorby. — De Hemel doe nooit wederkomen,

De ftond dat wy voor Dwinglandy, Van vuige Roovers moeten fchroomen,

Acht dat wy nimmer zulk een fmaad,

Beleeven voor deez' vryen ftaat.

F 2