Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T. v

Wie moet niet de inrichting, ter onderhoudinge van hetzelve, en de beftuuring der kweekelingen in het Oefenfchool, door u wbl«ei>. daar gefteld, bewonderen!

Elk oprecht Vaderlander zal die zorg, dien arbeid welke u wel-ed. in deezenaanwenden,dankbaarlijk erkennen, endoor u wel-eds. voorbeeld aangezet worden, verders alle mogelijke hulp toetebrengen, ter bereikinge van het groote oogmerk, naamlijk de voordbrenging van bekwaame Vaderlandfche Scheepbbeftuurderen.

Daar ik nu het geluk ontmoet, dat o wel-e d. mijn Zeemans Onderwijzer in de Tekenkunst voorkwame als den jongen kweekelingen, welken onder o wel-ed5. beftuuring zijn, ter aanleidinge in eene hun volftrekt noodige kunde, zoude konnenvan nut zijn; kwam het mij voor dat de vrijheid om denzelven aanu wel-ed.aantebiedenen optedraagen,door u wel'Ed. goedgunftiglijk aangenomen zoude worden; in vertrouwen dat u wel-ed. zulks zouden aanmerken , als een kenfehets van de hoogachtinge voor de bestourderen van het Vaderlandsch Fonds, ter aanmoediginge van rs Lands Zeedienst. * 3

Sluiten