is toegevoegd aan je favorieten.

Zeemans onderwijzer in de tekenkunst; of, Handleiding, om door [...] perspectivische regelen, alle landverkenningen, kusten, baaien [...] en wat een' zeeman meer voorkomt, op het papier wiskundig aftetekenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE TEKENKUNST.

SS

f'erec's lijn,AC, en maaken op dezelve de punten, *, b, c, d, e; uit die punten parallel met den bafis AB , trek de lijnen , e f, dg, c h, b i, a k;èn van dc voorfchreevene indeelingspunten, i, 2, 3, 4, 5, 6, op AB, de lijnen of oogftraalen, Al, 1 m, 2 », 30, 4/>, 5 q, B ƒ, naar het oogpunt , ©, (trekkende; dan, is de plano-grond, ABFEA , overgebragt in den perfpectivifchen grond, A, /, ƒ, B, A, des men op deszelfs lijnen , de fchepen brengt, zo als die jh het plan gefield zijn : dat begeerd was.

'Door oefening het zo verre te brengen , dat men een gezicht , landfehap , gebouw en andere voorwerpen , uit vrijen hand, naar het leven of de Natuur, zonder behulp van in(lrumenten,kan affchetzen, is het waare tekenen: maar , volftrektlijk te begeeren , dat alle oogen de proportiën der grootheden van de voorwerpen tot elkander, enkeld door dezelven te zien, zouden konnen afmeeten, leert de ondervinding, hun die het groot verfchil in de oogen en in het zien kennen, dat dwaasheid zoude zijn.

Om derhalven die geenen, welken de vereischte bekwaamheid niet hebben, om alleenlijk door te zien de grootheden tegen elkander te konnen afmeeten, en des alle aftekening naar het leven of de natuurlijke voorwerpen , zeer mteiebjk vallen, hierin eenige hulp toeF 3