is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der heeren militaire officieren [...] in dienst der Vereenigde Provintien [...]. Vermeerderd met eene lyste der chefs van alle de regimenten [...] tot mei 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii2 ÏNFANTERY op GRONINGEN".

van R ANDWYCK.

R. No. 9.

Tweede Eattaillon, 7 Compagnien,

In Guarnifoen, te Sluis in Vlaanderen.

fiomp. Grenadiers.

A. Graave \-an Rvlandt, Gen. Major.

t Capt. Comm. W. van den Heuvel!, 2 Sept. 1788.

Lieut. e. C. W. Schmidt, 12 c#. 1790.

Vaandr. J. G. Schlötzer, ^oApr. 17? 7*

Tv/eede Cempagnie. J. W. e. Mogen, Colokel. A/W. J. C.Ahlburg, Capt. tit. 15 O*. 17S9. Vaandr. G. A. Stommel, .. 29 Dec. 1788.

Derde Compagnie.

V. C. Grsave van Rechteren, Col. Comm.

A/tfz/A G. F. van Audorff', 2 Sept. 1788.

Vaandr. A. Scbelkes-, 2 Sept. 1788.

Vierde Compagnie.

W. C. Zorreth, Lteut. Csl.

A/W. M. Petit, Ctf/a by d'Armée.

25 Jan. 1775;." Vaandr. J. A. F. Stcins Bisfchop , 4 1788; Vaandr. Sup. L. F. Zann, 20 1791.

JL F.-Schütze,-.. Major. /fee^ ryw Cc/»p. m 7 ifte Eatt-'

Vyfde