is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinæ doctor, en astrologist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 105 )

had weeten te plaatfen, dat de boer twee-en twintig jaaren lang zo gezond gebleeven is als een hoen (gg )•

De dienstmaagd van een rijke hoogbejaarde mevrouw, even buiten Amfterdam, die federt meer dan zes-en-dertig jaaren weduwe was, kwam Ia*»** op een morgen haar water brengen, zeggende, dat die dame op fterven lag: „ Kom, kom zusje," zeide hij, na de urinaal bekeeken, en het water met een onzinkbaar zout vermengd te hebben, „ uwe mevrouw kan op die wijze wel driemaal daags fterven-" de meid ging heen, en kwam hem een paar uuren daarna boodfchappen, dat haar mevrouw zo goed als mors dood was: Ludeman deed op dit verhaal zijn rijtuig infpannen, en na zig van de benoodigde zaaken, die in zijn kraam te pas kwamen, voorzien te hebben, begaf hij zig daarmede in gezelfchap van de dienstmaagd naar de woonplaats van haar mevrouw: bij zijne aankomst vond hij de fiaapkamer van de oude dame vol met nabuuren en bloedverwanten , welken het ledikant van de gewaande doode omringden, en waarvan de laatfte in hoedanigheid van erfgenaamen haar uiteinde met eene kunftige geveinsdheid betreurden: hij voelde aanftonds naar den aderfiag, die ophield, en waaruit een baardfchraaper uit de buurt, het volftrekt bewijs wilde haaien, dat die dame volgends de regelen van zijne onbegrensde wetenfchap, levenloos was: Ludeman, zonder zig aan de grootfpraakige denkbeelden van deezen waanwijzen barbier te vergaapen, opende een klem fleichie gevuld met een zeker chijmicaal vocht, waarvan men wil dat hij de'vinding uit de geleerde fchriften van den ftookkundigen Paracelfus gehaald zoude hebben ; daarvan goot hij zeven druppelen in de keel van de voor dood verklaarde dame ; vroeg vervolgends om een vuurtest met gloeiende houtskoolen , 't welk hem gebragt zijnde , ftrooide hij , naar zijn zeggen, op het zelve een kostbaar mineraal - poeder , dat het gantfche vertrek bedampte , en door welks krachtige reuk alle de gezonde perfoonen die er tegenwoordig waren , daaruit moeften vluchten: na verloop van 20 minuten gaf de geftorven mevrouw blijkbaare tekenen van leven, en " ' haar

(ee~) Alle deeze frasije vertellingen verwonderen wij ons in de 8vo. Druk van <ie LevensbefcWijving van Ludeman, niet te vinden, daar de autheur , ter befchimpinge van zijnen held', wonderlijke kluchtjes, die nimmer voorgevallen zijn, heeft te berde gebragt : dit doet mij denken dat deeze man niet achter het rechte geheim is geweest, maar Hechts daar naar geflagen heeft, als een blinde naar de kleuren.

O