is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der heeren militaire officieren [...] van [...] de troupen der Vereenigde Provintien [...]. Veranderd en verbeterd voor den jaare 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der GOUVERNEURS, &c. 179

Onder Major, J. G.-Ulifex , Lieut. Auditeur Militair, Mr. j. Kien. Commies van 't Magazyn,

't GARNISOEN.

Tuyll ran Serooskerken , ïfte cn ide Euadron. A ME R S F, OOR T. • *

't G A R N I S O E Is*.

HefTen-Darmftad, 2de Hat.

FRIESLANnj L E E U W A E R D E N.

Major Comm. C. Waslanden,. Colonel.

Onder Major, li C. Johanfcn, Vend.

Auditeur Militair van deGar-) D

rMaenen binnen de Provintie. ) ' Wierdsma.

Artillery en Ammunitie-Meefier van bet Generaal Magazyn, Mr. E. H. Üergsina.

't O A R N I S O E K.

Gardes Friesland, I Comp. • Oranee Fries» land, Cavalery, sEsquadrons ,4Comp.; het Lyf-Regiment ïnf.mtery, van Zyn Hoogh ïfte en ide Hat., en de Schepper, ilteW HARLINGEN.

MajtrComm. F. E.Graaf vanHohenlohe,Major.

't 6AR.VIS0IN,

Lyf-Reg. van Zyne Hoogheid 3 Comp. van 'tide Bat.; De Schepper, 2de Bat. D O C K U M.

't GARHISOEN',

De Schepper, gedeelte van het 2deBat.

OVERYSSEL C A M P E N.

Groot Major, B. J. Eekhout, Major Onder Major, J. H. Ridder , Capitein. Auditeur Militair en Commies van het Maravyn, Mr. R. Bondam. 1

D E-