Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 GUARNISOENEN der REGIMENTEN.

ARTILLERISTEN. 20 Compagnien in dc Rcsp. Guarnifoenen , zie

Pag. 198- --207.

't Corps Brunswykfche Trouppes, te Maaltricbt.

■—■ An.pachfcbe Trouppes, te Nymegen-

' MecklenburgfcheTrouppes, te 'sHerto.

genbofch.

■ Lichte Trouppes van de Provin-

tie Holland en Weftvriesland, te Heusdei;. IlusfarenderProvincieUtrecht, te Utrecht.

L Y S T E

der Promotion, Changementen &c. plaatze gehad hebbende in de refpe&ive Regimenten ten dienfte dcezer Landen, geduurende het afdrukken van dit Naam - Register.

SUPPLEMENT., Van de Lyst der Rang van de Majors der Ca-

vallery, Pag. 13 & 14. Van der Hoop. I A. Roboz, 22 Maart

I 1790. Van de Lyst der Rang van de Colonels der

Infantery. pag. 15 20.

By d' Armée. | O. Lewe van Aduard,

] 12 April 1700-

Van de Lyst der Rang van de Lieut. Col.

der Infantery, pag. 20 31.

By d'Armée. A. W, F. van Loe,

9 Jan. 1790.

Onderwater. T. C. Westerlo, 12 Apr.

. - 1790.

Van de Lyst der Rang van de Majors der Infant.

pag. 31 37-

Onderwater. | H. A. Detmers 12 April

1790

van

Sluiten