Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 GUARNISOENEN der REGIMENTEN.

ARTILLERISTEN. 20 Compagnien in de Resp. Guarnifoenen , zie

Pag. 198—207. 't Corps Brunswykfche Trouppes, te Maaftricbt.

Anfpachlcho Trouppes, te Nymegen.

- — MecklenburgfcbeTrouppes, te 's Herto-

genbofch.

Lichte Trouppes van de Provin-

tie Hollanden Weit vriesland, te Heusden. . HusfarcnderProvincieUtreeht, te Utrecht.

L Y S T E

der Promotien, Changementen &c. plaatze gehad hebbende in de refpeétive Regimenten ten dienfle deczer Landen, geduurende het afdrukken van dit Naam - Register.

SUPPLEMENT, Van de Lyst der Rang van de Lieut. Col.

der Infantery, pag. 20 31.

Stuart. | W.'Miln,22^r.i79i.

Van de Lyst der Rang van de Majors der Infant.

pag. 31—37. Pallardy, I T- E. Saalbach, 21 Apr.

I i79iStuart. 1 R-Scott, 22 Apr. 1791.

GARDES te PAARD.

de Cornet tit. met Rang van Lieut. W. H. van Heeckeren, word Cornet eff. in de Comp. Col. Roufe.

de Cadet C, Ei vanT.uyII van Serooskerken, word Cornet tit. met "Rang vanL«w.by de Lyf Comp. 23 Apr. 1791.

ORANGE CARABINIERS. JE.ym der Dusfen - Lieut. Genr. obiit. de Ritm. tit. en Lieut. eff. ]. L. van der Dusfen,

gaat over in de Comp. Major Hulfebos.

Sluiten