Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der SLEDE VAERT. 15,

van de Werf, Burgemeejler, en den Heer Jan van Hout, Secretaris der Stad Leyden geduurende haere Belegering. Deeze beide wa-, ren mede in flaetige Oud Hollandfche kleeding, en omhangen met zwarte Tabberden , waerop met zilveren letteren Hond: LEYDEN.

Het paerd deezer Slede droeg, op het hoofdftel, het Wapen der Stad, 't welk door een gouden zon, die boven 't zelve gefield was, befcheenen werd. — Terzijde deze laetstgemelde Slede, eenigzins achterwaerd, gingen twee Stads Boden, met de busfchen op de borst, en met zwarte mantels bekleed, houdende ij der een brandende flambouw.

BIJ SCHRIFT op de Slede van LEYDEN.

Dus mag ons Leyden vrij de fiere kruin verbeffen, Verlost van boei en juk, ontrukt aen 't wreed verderf. • Hier zien wij haeren Steun, den dappren Van de Werf t

En fcbranderen van Hout, het wit der Vrijheid treffen. Bewonder hunnen moed, ó laetre Stadgenoot 1 En volg hun voorbeeld na, zo tart gij tijd en dood.

Tot

Sluiten