is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtöeffeningen van het kunstlievende genootschap, onder de spreuk: Studium scientiarum genitrix.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 P R IJ S F E ER ZEN. 87

Gindsch ziet men 't onverbidlijk ftael

Op menschlijkheid de zegeprael, Met fleren euvelmoed', bevechten;

Niets biedt der woede tegenftand,

't Valt alles door de wreede hand Der roekelooze legerknechten;

Het brein bennet het veldgewas; De plaets, waer zich het golvend koren Vertoonde in welbereide voren,

Misvormt het bloed in een moeras.

Zie 'k menfchen, (hemel waer' 't fiechts waênï)

Die in .elkanders bloed zich baên? Of zie 'k verwoede tijgerdieren,

Die, door den honger aengerand,

Hun prooi, met open klaeuwe en tand% Vervolgen, door de bosfchen gieren?

Geen tijger loert óp 'stijgers bloed; Neen, menfchen, die de kragt befeffen Van pligt en reden, overtrerfen

De tijgers hier in euvelmoed'!

; F 4 Hier