Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELDICHTEN. ai*

Gewoon, in mijne fombre cel,

Bevrijd van filozoofsgekwel, Mijn" lust te vinden in *t behandelen def /haren,

En 't zingen van een kunstloos lied,

Voegt mij de trotfche fpreekzael niet: 'k Laet deze glorieplaets voor ware Redenaren.

'k Bloos, en ik bloos op goeden grond,1

Bij V blij herdenken van dien Jiond, V/acrin de vraegbaek van Apolloos lievelingen,

De fchrandre leuter, die zijn* tijd

Der fradje lettren heeft gewijd, Door zijne mannentael, uwe aendacht wist te dwingen?

Bezat ik zijne kundigheên, 'k Zou in zijn deftig voetfpoor treên,

En u op de edle vrucht der Oefeninge onthalen. Wier heilrijk nut de zinnen boeit, Wier ijvervuur den geest ontgloeit,

Sn dien met Jauwren der onjierflijkheid doet pralen.

Neetfft

Sluiten