Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

POLITIEKE

B L I X E M.

m 33-

Procul a jove -, procul a j,ulmine.

« ,1, • — .....I L.J»

Maandag 12 fanuary 1798, het vierdejaar der Bataaffche Revolutie.

Die Jupiter is een Donderfche Vent: —— werken Zit 'er maar niet op, als hem muizen nesten door den kop maaien: —- vloekeu; tieren, razen, deze week geen gebrek: het fioogfle woord , dat 'ei uitkomt, is: by jMidderighzal ik Zaturdag Serenadeeren, of de Dui«

.vel haal me.' expresfe op expresfe van het groo-

te Comptoir: —-—iedere Postwagen, iedere Schuit een

Brief na den Haag: eindelyk breekt de bommel

uit: Vrydag middag ten vier uuren een Courier,

dat Midderigh benoemd is als Preiident van de Nationale Vergadering: — ogen-liklyk gedecreteerd : — Jupiter moet na het Haagje , al zou de onderlte fleen boven keercn: al ons geknor en gekyf, alle de

jammerklagten van het werk-Volk, dat 'er nog geen letter Copy voor het volgende Numero in gereedheid is, K k kan

Sluiten