is toegevoegd aan uw favorieten.

Eerstelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

MIJNEN VRIEND B.

Ho e zo bedroefd, mijn Vriend! — in 't prilfte van uw'dagen?

Is voor den ftcrveling op aard' dan geen geneugt?

Is 't doel van zijn beftaan bier niets dan cind'Ioos klagen?

Vind dan de mensch hier nergens vreugd?

't Is waar, mijn Vriend! uw ongeluk is groot, uw rampen

Zijn zwaar zijn talloos veel! het wankelende U:

D er aard doet u geftaêg met duizend ftormen kampen, —— Ontroofd u alle vreugd genot.