Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^==^=^ 3

ALGEMEENE VERKLAARING der LETTEREN.

a e i o u

Deeze vyf zyn de Hoofdletters. Zy moorden Klinkers of Klank-letters genaamd, omdat zy alleen eenen klank en de andere Letters wlflrekt geenen hebben, en geene Lettergreep kunnen uitmaaken zonder deeze.

Het leeren van een Kind moest altoos beginnen met deeze vyf Letteren. Als het die recht kent, dan moet men maar eene van de andere 'er vóór ofagter plaat/en, gelyk op de volgende bladzyde te zien is, en dan zal het aldus de andere Letters veel beter leeren, en terfiond reeds eenig denkbeeld krygen van eene Lettergreep.

bcdfghjklmnp

be cc de cf ge ha je ka el em en pe

q r s t v w x Z

qu er es te ve we ex ze Deeze twintig zyn de andere Letters. Zy voorden Medeklinkers genaamd, omdat zy met de Klinkers klinkende derzelver klank op eene byzondere ivyze bepaalen, naar maate zy of vóór of agter ftaan. By voorbeeld: f agter a is af,- f vóór a is fa, enz. op de volgende bladzyde.

De rechte uitfpraak van elke Letter, en de byzondere klanken van de e, van de i en van de o moet een Kind leeren door mondelyk onderwys. Zie het nader Onderricht tot het vereischt gebruik van

het VADERLANDSCH ABC BOEK.

a 2

Sluiten