is toegevoegd aan uw favorieten.

De Geuzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34f5 OPHELDERINGEN.

HIJ VREEST DE RAMP VAX *T VADERLAND.

[De jongde Druk laat hier op volgen:

Men fpreidt de ontzettendfte geruchten

Van 't woeste volk, dat ons genaakt. Misdadigen! de boei ontvluchten!

Of van den roeibank los gemaakt! De Kaffers van Saldanha boorden, Die 'sKonings eigen' Zoon vermoordden,

De Mikelet, Kroaat, Huzaar! En andre tijdingen daar boven, Die Blois, noch gij, noch ik gelooven;

Maar de aantocht van de Vloot is waar.]

Sommigen zeggen, dat Filips de Tweede zijnen Zoon Don Carlos door vergift dede ombrengen, en anderen, dat hij hem door Negerflaven deed worgen. Die dit laatfte verhalen, voegen er bij, dat de Kaffers, met die uitvoering belast, wanneer de jonge Vorst tegenftand bood, hem zeiden: Stil, fl.il, Mijnheer, 't is maar voor uw bestl

ZESTIENDE ZANG.

BIJ WEET, HOE STERK DE BRIELSCHE BOORDEN REEDS DOOR DE GEUZEN ZIJN BEZET.

[Dit Couplet bekleedt hier de plaats van de volgende twee in de onvolkomene Uitgaaf:

De