Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbericht. vti

fche fchrijvers over de kunst van tooneelfpeelen, en is tevens de vrucht eener lange ondervinding. Veel is daarin overgenomen uit een Fransch •werkje, getijteld: observations sur l' art du comédien. Wat de voorheelden betreft, die aangetrokken zijn van tooneelfpelers in ons Vaderland, hier omtrent hoop ik befcheiden en vooral onpartijdig te werk te zijn gegaan. Niets is doodlijker voor de fchoone kunften en voor den luister van het Vaderland, daiiuiteen geest van partijzucht te beöordeelen of te veröordeelen: in het lezen van een tooneilfiuk, hebben wij met het ftuk, en niets met het zedelijke caracter van den dichter te doen; een man van flechte gevoelens en een flecht gedrag , kan dichter van eene Zaïre zijn ; zullen wij deswegens Zaïre niet lezen? Wij kunnen een afkeer voor het gedrag van een acteur of eene actrice hebben , zullen wij hen daarom geen Brutus of Cornelia willen zien afbeelden , dan met vooringenomenheid? Dit is de kunsten onderdrukken , dit is het Vaderland van fchoone dichtftukken en bek vame uitvoerders berooven, den geest Uusfchen en het Vaderland wezentlyk benadeelen. Een verflandig vriend van zijn Vaderland veracht de onedele perfonaadje, die iets goeds aan zijn Vaderland fchenkt; maar hij veracht dat goede niet, dat zijn waarde behoort te behouden. A 4

Sluiten