Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eer fit Bedrijf. 281 VIERDE TOONEÈL. Trotsaart, Maria. Trotsaart.

Goeden dag Zuster! hoe ziet gij 'er zo treurig uit? Wat feheelt 'er aan? zijt gij niet wel?

Maria.

Ik ben Goddank gezond Broeder, doch in dezen tijd ziet fflen zulke onverwagte droevige gevallen gebeuren, dat men met zonder rede treurig is.

Trotschaart.

Gij hebt immers geenerede, Zuster, om u zo zeer tel» droeven? _ Gij hebt een verftandig en deugdzaam Man, die bii elk in achting is. Gij zijt gezegend met middelen, waar door gi onbekrompen kunt leven; en hebt daar bij een Zoon, dte, S ik hoor, al veel te doen krijgt, en, als hn wel oppast, ook heel wel door de Waereld zal komen; dit zijn voorzeker al groote voorrechten; en men kan juist alles niet volmaakt naar zijn zin hebben.

Maria.

Hebt gij ook eenige goede nieuwstijdiagen gehoord? Trotschaart.

Neen, tegenwoordig wordt'er veel gefprooken vandejuftitie; en men zegt dat jan Burgerling reeds zo veel tot zijn lasten heeft, dat hij za, moeten hangen: maar ik heb nog wat ge-

Sluiten